Sri Parashurama Krutha Guru Krupa Prapthi Sadhana Shivir, Mahor,Maharashtra, on 22-03-2020