Narasimha Swami Homam at Poojya Gurdev Dr.Anilkumar Joshiji’s house at Nikhil Dham Bodhan on 13-05-2020