Dashamahavidya shivir-Babdev-Nagpur-Maharashtra-India on Jan 27th 2019 Gallery